До 30 ноември Община Габрово приема конкурсни предложения за благоустрояване на парково пространство в квартал „Младост“. Творческото предизвикателство е насочено към архитекти, проектанти и професионалисти в направлението. Непосредствената близост на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, новия храм и прилежащите квартали с комплексно жилищно застрояване обосновават градоустройствено необходимостта и целесъобразността на това начинание. С проектното предложение се търси създаване на устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда. Да се използва един не малък, но неусвоен терен по ефективен и природосъобразен начин, като се реализират мероприятия за озеленяване. Да се изработи паркоустройствен план. Да се създаде общодостъпна градска среда.

Кварталите се превръщат във все по-естественото притегателно място за социален живот и контакти, заведения за развлечения и места за отдих. Към всичко това все по – често  всеки търси своето „зелено“ място в градската среда, където може да кара колело, да се разхожда по алеи, да спортува или да се отдаде на почивка в обособени зони за това. Споделено и цветно пространство, където децата играят на детски площадки и кътове с добре развита детска игрова среда за различни възрасти. И да не забравяме грижата за домашните любимци, които също имат нужда от подходяща среда за разходки и обучение – обезопасени и без да цапат навсякъде.

Това са само част от възможностите, които могат да бъдат реализирани с проекта за нов парк в кв. „Младост“ до църквата „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“  точно срещу ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, за който Община Габрово очаква проектни предложения с оригинални и нестандартни идеи.

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е до 17:00 ч. на 30.11.2022 г. А цялата необходима информация може да проследите на специално разработения интернет сайт, където ще се публикуват актуалните конкурси на Община Габрово https://konkursi.gabrovo.bg/

Снимка: Тодор Тодоров

 

 

Община Габрово кандидатства за още 6 месеца „Топъл обяд“
7 ноември 2022
ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и Националната Априловска гимназия са шампионите в общинския етап на ученическите игри по футбол в групите VIII-X кл и XI-XII клас
9 ноември 2022