Община Габрово кандидатства с проект за предоставяне на топъл обяд, който ще бъде реализиран по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. 

Това ще даде възможност 230 души в неравностойно положение да продължат да получават топъл обяд още шест месеца – до 31 март 2023 г. Така ще се избегне прекъсване на социалната услуга, която се изпълнява и в момента на територията на града и в селата. Направените разходи в последното тримесечие на тази година ще бъдат признати по новия договор за директна безвъзмездна помощ.

Осигуряването на топъл обяд е насочено към лица и семейства с ниски доходи, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или заради здравословни ограничения са със затруднено самообслужване.

Потребителите се определят съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, а организационните дейности са възложени на общинското звено „Заведения за социални услуги“. До края на 2022 г. всеки работен ден храната ще се доставя до домовете на нуждаещите се. След 31 декември обядът – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, ще се взема лично от определените пунктове.

По проекта ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за включване в други социални услуги, ползване на административни общински услуги и подпомагане на достъпа до здравна и образователна помощ. 

*Снимка: архив Община Габрово

Хиляди лалета и нарциси, дарени на Габрово, ще украсят града за пета поредна година
7 ноември 2022
До 30 ноември се приемат конкурсни предложения за благоустрояване на парково пространство в квартал „Младост“
8 ноември 2022