12 август 2011

Изложба "Моето шарено лято”

Читалище "Христо Ботев" – село Гарван и Община Габрово откриха днес изложбата "Моето шарено лято"
11 август 2011

Седенкарска обредност в Етъра

Традиционна седенкарска обредност ще бъде представена в неделя, 14 август, в Архитектурно- етнографски комплекс “Етър”. Възстановката ще бъде изпълнена от членове на читалище „Климент Охридски” от севлиевското село Сенник, чиито ръководител е Христина Христова.
10 август 2011

Сметната палата завери годишния финансов отчет на Община Габрово с положителна оценка

Одитният доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Община Габрово за 2010 година е заверен от Сметната палата и изключително позитивен.
9 август 2011

Проект „Габрово – индустрия за нова градска култура” беше подписан днес

Днес, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от зам.-министъра Лиляна Павлова и зам.-кмета на Габрово Климент Кунев, официално беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”/2007-2013/ по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
9 август 2011

Споразумение за сътрудничество с транспортните синдикати

Кметът на Габрово Николай Сираков и председателят на Съюз на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова подписаха днес споразумение за сътрудничество. Документът е в подкрепа на международната инициатива за Качествени обществени услуги, както и на основните цели на Бялата книга за транспорта, приета от Европейската комисия, за гарантирането на безопасни, ефективни и висококачествни услуги за пътнически превоз чрез регулирана конкуренция.
5 август 2011

Габрово отбелязва за четвърти път Световната седмица на кърменето

Всяка година от 1 до 7 август се отбелязва Световната седмица в подкрепа на кърменето. Това е акцията с най-голям размах на движението за кърмене и в нея участват повече от 120 държави.
5 август 2011

Без коментар

Така изглеждаше детската площадка в междублоковия терен на улиците "Д-р Тота Венкова" и "Генерал Никола Рязков".Днес тя изглежда така.
4 август 2011

Конкурс за лого на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” - Габрово

По повод своята 150-годишнина Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” обявява конкурс за лого при следните условия:
2 август 2011

Младежи от България и Норвегия изнасят представление в Етъра

Младежи от България и Норвегия изнасят представление в Етъра
2 август 2011

Официално откриване на обект свлачище на улица "Топлеш"

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 http://www.bgregio.euИнвестираме във Вашето бъдеще!Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
29 юли 2011

В Комисията за регулиране на съобщенията работи горещ телефон

11 души се възползваха от възможността да отправят своите жалби и да получат компетентна консултация от експертите на Комисията за регулиране на съобщенията, която проведе днес в Габрово приемна за граждани в сградата на общинската администрация. Жалбите на габровци бяха свързани основно с преносимостта на номерата, с непредоставянето на детайлизирани сметки и с автоматичното подновяване на договорите. Този проблем се очаква да бъде решен след промени в нормативната уредба, според които срокът на договора за услугата ще може да бъде прекратен във всеки момент без да се дължат неустойки. Очаква се това да стане през месец септември.
29 юли 2011

Пресконференция и първа копка по проект “Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”

На 29 юли 2011 г. от 15.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово, ще се проведе официална пресконференция във връзка с изпълнението на проект BG161PO001-1.4.05-0047 “Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.
28 юли 2011

Намокри ме, дe!!!

На 29 юли, петък, от 14 до 17 часа. на пл. „Възраждане” се организират “Водни войни” с покана - Намокри ме, де!!! Инициативата е на млади хора от Габрово и е подкрепена от Община Габрово.
27 юли 2011

Ретро кино в Боженци

На 30 юли, събота, в Изложбената зала на Старото школо в АИР „Боженци” ще бъде прожектирано нямо кино. Киномашината е била купена през 40-те години на 20 век от Христо Абаджиев, един от синовете на Рада Абаджиева - нарисуваната от Ян Мърквичка в картината „Жена от Боженци”. Той и брат му са били търговци, имали дюкяни в Шумен и Плевен, работилници за газирани напитки във Врачанско и мелница в Трявна.
27 юли 2011

Представяне на лесоустройствен проект на местността Узана

На 27 юли 2011 година от 17 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово ще бъде представен лесоустройствен проект, определящ начина на ползване на горите около туристически комплекс Узана за следващите години. На срещата ще присъстват представители на общината и Държавно горско стопанство - Габрово.
26 юли 2011

Приключиха пилотните обучения по програма „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ"

В периода март – юли 2011 година в обучителния център в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”в Габрово завърши обучението по Програма "Глобални библиотеки - България" по направление 1 „Информационни и комуникационни технологии” и направление 4 „Общуване и работа с потребители и общности”.Тридесет и четири библиотекари от регионалната библиотека и читалищните библиотеки от областта (НЧ „Св. Св. Кирил и Методий" в кв. Бичкиня; НЧ „Развитие" в Дряново, НЧ „Христо Ботев" - с. Гостилица, Градска читалищна библиотека в Трявна, Градска библиотека в Севлиево, както и библиотеките в Градница, Ряховците и Плачковци) успешно завършиха своите обучения със специални удостоверения. Всички те придобиха по-добри умения в областта на информационните технологии, по-добри комуникационни и презентационни умения и умения за работа в екип.