30 юни 2011

Покана за публично обсъждане

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 http://www.bgregio.euИнвестираме във Вашето бъдеще!Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
30 юни 2011

Покана за публично обсъждане

В съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.41, ал.2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за обезпечаване изпълнението на Проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, и Проект BG161PO001-1.4.05-0047 "Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.
30 юни 2011

Санитарен възел за хора с увреждания в Дома на културата

Санитарен възел, достъпен за хора с физически увреждания, ще бъде изграден в Дом на културата „Емануил Манолов”. Средствата, 6 540 лв. без ДДС, се отпускат от Агенцията за хора с увреждания, съгласно подписан договор по проект „Осигуряване на санитарно помещение за лица с увреждания в сградата на Дом на културата”.
30 юни 2011

Информация за лятната програма на ИМКА-Габрово - 2011

И през това лято ИМКА-Габрово предлага незабравими летни преживявания за своите малки и големи приятели от Габрово и региона. За всички деца на възраст от 6-12 години, които обичат забавните игри, творчествата, състезанията и игри на открито ИМКА Габрово предлага следните дневни детски лагери:
27 юни 2011

Отборите Балуганс и Габрово ще тренират безплатно

Отборите Балуганс и Габрово спечелиха първо и второ място в турнира по футбол за юноши-аматьори, организиран от Община Габрово.
27 юни 2011

”ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА”

Национален Фестивал за автентичен фолклор ”ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА” организират за втори година Община Габрово, Кметство Жълтеш и Народно читалище „Светлина 1927” на 2 и 3 юли 2011 год. на откритата сцена в село Жълтеш.
24 юни 2011

Община Габрово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Габрово”

Община Габрово подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 договор за безвъзмездна финансова помощ №ВG161PO001/1.4-07/2010/031 за изпълнението на Проект №BG161РО001-1.4.07-0030 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Габрово”.
24 юни 2011

„Rock On The Rocks” в Габрово

На 27 юни, понеделник, в 20 часа, Габрово ще стане част от проекта „Rock On The Rocks” („Рок на скалите”). Той е иницииран от бургаската група Сънрайз и All Access Project, със специалното участие на легендарния Кен Хенсли от група Юрая Хийп.
23 юни 2011

Обсъждане на доклада за Междинната оценка на Общинския план за развитие

На 29 юни 2011 г., от 10:30 часа до 12:00 часа, в Ритуална зала на Община Габрово ще се проведе среща – обсъждане на Доклада от междинната оценка на Общински план за развитие на Община Габрово 2005-2013. Междинната оценка на ОПР е възложена на ПРОКСИМА КОНСУЛТ ЕООД, гр. София. По време на срещата ще бъдат представени и обсъдени основните изводи и препоръки в междинната оценка. Срещата ще протече при следния дневен ред:
23 юни 2011

Партньорството Габрово - Тун

На 23 юни приключи посещението в Габрово на делегация от град Тун, Швейцария по програмата за сътрудничество Габрово-Тун 2011 година. Гости на Габрово бяха Жасмина Щалдер, личен референт на Кмета на Тун и координатор на партньорството Тун-Габрово и Урзула Крумен-Щьонхолцер – оперна певица, диригент и музикален педагог.
23 юни 2011

Три отбора ще тренират безплатно след общинския турнир по футбол за юноши

Шест отбора ще участват в турнира по футбол за юноши-аматьори, организиран от Община Габрово, който ще се проведе на новото тренировъчно игрище с изкуствена трева в спортен комплекс „Христо Ботев” на 25 и 26 юни 2011 година.
23 юни 2011

Покана за обществено обсъждане

Съгласно изискванията на чл.121, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Габрово организира обществено обсъждане на окончателен проект на “Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Северна зона Габрово /обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари, кв. Тончевци/ в цифров и графичен вид в мащаб 1:1000”.
21 юни 2011

Авиошоу „Габрово 2011”

Трето Авиошоу „Габрово 2011” ще се проведе на 2 и 3 юли на летище Драгановци. Тази година се очакват над 50 леки летателни машини, както от страната, така и от чужбина, което превръща Авиошоуто в международно. Организатори на традиционната вече проява са Българска асоциация на леката авиация, фондация „Приложни изследвания и комуникации”, собственикът на летище „Драгановци” Мирослав Хинков, в партньорство с Община Габрово.
21 юни 2011

Семинар-обучение по Международен протокол за измерване и удостоверяване на резултатите

В рамките на европейския проект ПЕРМАНЕНТ, финансиран чрез програмата на Европейската комисия „Интелигентна енергия за Европа”, фирма ЕнЕфект Консулт ЕООД, участник в проекта от българска страна, организира със съдействието на Община Габрово семинар-обучение по Международен протокол за измерване и удостоверяване на резултатите (IPMVP) от изпълнението на проекти за енергийна ефективност.
21 юни 2011

Младежи – доброволци обновяват детската площадка над Ректората на Технически университет

Младежи – доброволци към Ученическия младежки съвет – Габрово и Българския младежки червен кръст /БМЧК/ ще обновят детската площадка над Ректората на Техническия университет на 23 и 24 юни 2011 год
21 юни 2011

Нова организация на движение на Колелото

От 22 юни 2011г., сряда, Община Габрово въвежда нова организация на движението в кръговото кръстовище на площад Белорусия. Съгласно становището на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Габрово, се разрешава предимството на автомобилите, намиращи се в кръга на кръстовището. Влизащите в кръговото кръстовище от ул. „Христо Смирненски” трябва да изчакат освобождаване на платното.
20 юни 2011

Започват проверки по спазване на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета

Служители от Общинския инспекторат при Община Габрово започват проверки, свързани със спазване разпоредбите на Наредба № 10 на Община Габрово за притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината, от 21 юни /вторник/, след 17.00 часа.
17 юни 2011

Пътят на водата

Комуникационната стратегия на Интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово беше представена днес на работна среща с участието на Агенция Стратегма и представители на регионални, и специализирани медии
17 юни 2011

Малките жестове осмислят съществуването ни

За пореден път Фондация „Марсел де Бископ“ и Клуб „Приятели на Белгия“ стоплиха сърцата на обитателите от Дневния център за възрастни с увреждания в Габрово
17 юни 2011

Последен ден за записване в турнира по футбол за юноши

Днес е последният ден за записване за участие в турнира по футбол за юноши-аматьори, организиран от Община Габрово. Желаещите да се включат в надпреварата отбори могат да се записват в отдел „Здравеопазване и спорт” в Община Габрово /стая 323/.Максималният брой записани за участие състезатели от един отбор трябва да не надвишава 10 играчи, на възраст от 14 до 18 години.