Решение №19
№19 / 27.02.2014

Решение №20
№20 / 27.02.2014

№21 / 27.02.2014

Решение №22
№22 / 27.02.2014

№23 / 27.02.2014

№24 / 27.02.2014

Решение №25
№25 / 27.02.2014

Решение №26
№26 / 27.02.2014

Решение №27
№27 / 27.02.2014

№28 / 27.02.2014

№29 / 27.02.2014

Решение №30
№30 / 27.02.2014

№31 / 27.02.2014

№32 / 27.02.2014

Решение №33
№33 / 27.02.2014

№34 / 27.02.2014

№35 / 27.02.2014

№36 / 27.02.2014

№37 / 27.02.2014

№38 / 27.02.2014

№39 / 27.02.2014

№40 / 27.02.2014

Решение №41
№41 / 27.02.2014

№42 / 27.02.2014

№43 / 27.02.2014

№44 / 27.02.2014

Решение №45
№45 / 27.02.2014

№46 / 27.02.2014

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 4 от 27.03.2014 г.