Дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета на територията на община Габрово се подготвят и провеждат от приюта за безстопанствени животни.

Организации за защита на животните могат да заявят желание за участие във извършването им на имейл: gabrovo@gabrovo.bg или във деловодството на община Габрово.

Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Габрово Полезна информация