Адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” № 164

Управител: Нели Тодорова

Тел.:  0676 7 16 66

Работно време управител: 08.00 - 17.00 ч.

E-mail: hospicegabrovo@abv.bg

Web site: https://hospicegabrovo.org/

 

Правила за финансово подпомагане от бюджета на община Габрово, на пациенти, ползващи услугите на "Регионален Хоспис" ЕООД
19.07.2023

Правила

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС
№1 / 19.07.2023