Адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” № 164

Управител: Нели Тодорова

Тел.:  0676 7 16 66

Работно време управител: 08.00 - 17.00 ч.

E-mail: hospicegabrovo@abv.bg

Web site: https://hospicegabrovo.org/

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС
№1 / 19.07.2023

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, НА ПАЦИЕНТИ, ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД