Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3

Тел.:  066 809 818

E-mail: osnv@gabrovo.bg

Facebook: „Доброволци срещу дрогата“

https://www.facebook.com/MSNV.Gabrovo/?ref=aymt_homepage_panel 

Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/ е неформална група от млади хора, които се отличават с активност, креативност и готовност за подпомагане на дейностите за превенция на рисковото поведение сред своите връстници, включително употребата и разпространението на наркотични вещества.

Участието в Младежкия съвет е доброволно, затова и членовете му се наричат доброволци.

Всеки млад човек на възраст от 14 до 29 години може да стане доброволец и да открие колко много интересни и полезни неща може да върши през свободното си време.

Основната цел на Младежкия съвет по наркотични вещества е превенция на рисковото поведение и промоция на здравословния начин на живот сред децата и младежите в община Габрово. Доброволците подпомагат дейностите за превенция на наркоманиите на местно ниво чрез активно включване в обучения по подхода „връстници обучават връстници“, т.е. самите те обучават своите съученици и приятели. Но превенцията не е свързана само с обучения. Доброволците в МСНВ имат възможност да придобият знания и умения за подпомагане на младежи в риск чрез солидарност, толерантност и приятелство. Да служат за пример на своите връстници чрез участие в различни публични инициативи. Да покажат верния път на тези, които го търсят.

Най-често доброволците на МСНВ са ученици от 8-ми до 12-ти клас, които учат в габровските училища. Ангажиментите, които поемат доброволците, са според техните собствени интереси и възможности, а дейностите, в които имат възможност да участват, са:

  • Различни инициативи на местно, национално и международно ниво;
  • Международни или национални младежки обмени;
  • Лидерски академии и неформални обучения за екипност, комуникативни умения и др.;
  • Подпомагат реализацията на различни обществени (културни, спортни и др.) инициативи, организирани от Община Габрово;
  • Специализирани обучения за превантивна работа по подхода „връстници обучават връстници“;
  • Проекти и кампании на местно ниво, които самите те са предложили.

Младежките съвети по наркотични вещества в страната са над двадесет. Веднъж годишно се провеждат и среща на доброволците от различните градове, по време на която се създават неповторими спомени и безценни приятелства!


Искам да съм доброволец