Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3

Тел.:  066/809 818

Работно време: 8.15 – 17.00 часа

E-mail: osnv@gabrovo.bg

Facebook: Общински съвет по наркотични вещества - Габрово

https://www.facebook.com/ObsinskiSvetPoNarkoticniVesestvaGabrovo/

Състав на Общински съвет по наркотични вещества:

Председател – Габриела Йосифова

Секретар – Пепа Гайдарова

Състав на Превантивно-информационния център по зависимости:

Севелина Радева – ст. специалист

Силвия Петришка – ст. специалист

Станислава Янева – ст. специалист

Светла Иванова - ст. специалист

Златка Калинова - ст. специалист