Община Габрово подпомага финансово двойки с репродуктивни проблеми по пътя им до инвитро процедурата. Подкрепата, която осигурява общината е за провеждане на всички изследвания и процедури, касаещи подготовката преди инвитро опита им. За осъществяване на тази подкрепа е приет Правилник за финансово подпомагане на двойките и лицата, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми с Решение на Общински Съвет - № 290/20.12.2012 г., изм. с Решение № 290/30.10.2021г. В този Правилник са уточнени критериите за отпускане на финансовата помощ, реда и начина за подаване на документи, както и начина за получаване на средствата. Финансовата помощ е в размер до 1 500 лв. на двойка, за изследвания, манипулации, прегледи и процедури до инвитро процедурата.

За повече информация: Община Габрово, дирекция „Образование и социални дейности“, Петя Стефанова – телефон за контакти: 066/818 343.                 

Правилникът и необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите от секция Здравеопазване, раздел документи или да получите на място в Община Габрово.