Заявления

1. Локално преференциално паркиране - за живущи,попадащи в обхвата на Зони за платено паркиране Габрово.
 
2. Месечен абонамент
 
3. Месечен абонамент за район
 
4. Служебен абонамент - за юридически лица, собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.
 
5. Индивидуално паркомясто
 
6. Електромобили 
 

Декларации

1.​​​​​ При настъпили обстоятелства, водещи до отпадане на правото по чл. 18 и чл. 19 от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община ГАБРОВО , в рамките на срока на валидност на издадения талон, на лицето се възстановява остатъкът от еднократно заплатената от него цена за ползване на услугата локално преференциално платено паркиране. Възстановява се размерът за оставащите пълни месеци до края на срока на валидност.

Декларацията може да изтеглите от тук

2. При промяна в обстоятелствата в заявлението за услуга „Локално преференциално платено паркиране“ , установяващи правото по чл.19 (смяна на автомобил) от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово.

Декларацията може да изтеглите от тук

3. При промяна в посочените контакти за връзка, свързани с услугите за платено паркиране на територията на Община Габрово.

Декларацията може да изтеглите от тук