Предмет на дейност - Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обряд и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като осигурява гробно място, урнови гробове или урнови ниши за покойника. Предлага на гражданите срещу заплащане на такси следните видове услуги:

1 изкопаване и зариване на гробно място, в т.ч. урна и урнополагане;

2 отваряне на стари гробове и ексхумация;

3 предоставя за ползване обредна зала, хладилна камера;

4 издаване на разрешения за ремонтно-строителни и каменоделски дейности по гробните места и урновите ниши.

Предоставя погребални услуги на български граждани съгласно чл. 30 от Наредбата за гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово.

Поддържа гробищните паркове в това число и наличния в тях сграден фонд.

Поддържа механизацията и автомобилния парк, предоставени от Общината.

-          Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, ул. „Зелена Ливада” 48

-          Директор: Александър Дичовски

-          Контакти: тел.: 066/ 800 828; e-mail - opgp@gabrovo.bg

№17 / 18.07.2018

ОП „ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ” - ГАБРОВО