1. Паркиране в зона за платено паркиране – 0.83 лева/час – 1.00 лев/час (с ДДС)

2. Цена за паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент“ – 83,33 лева/месец – 100.00 лева/месец (с ДДС)

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца

10 % при предплащане за 12 месеца

3. Цена за паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент за район“ – 50,00 лева/месец – 60.00 лева/месец (с ДДС)

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца

10 % при предплащане за 12 месеца

4. Цена за паркиране в режим на паркиране „Служебен абонамент“:

     3.1. в обхвата на Зоните за платено паркиране 166,66 лева/месец – 200.00 лева/месец (с ДДС);

     3.2. ИЦ и ЦГЧ извън Зоните за платено паркиране – 125 лева/месец – 150 лева/месец (с ДДС);

     3.3. I зона извън Зоните за платено паркиране – 83,33 лева/месец – 100,00 лева/месец (с ДДС);

     3.4. II и всички останали зони извън Зоните за платено паркиране – 41,66 лева/месец – 50,00 лева/месец (с ДДС).

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца

10 % при предплащане за 12 месеца

5. Цена за паркиране в режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“ – 291,66 лева/месец – 350.00 лева/месец (с ДДС)

Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца

10 % при предплащане за 12 месеца

6. Цена за паркиране в режим на паркиране „Локално преференциално паркиране“ –8,33 лева/месец – 10.00 лева/месец (с ДДС)

     5.1. Отстъпки:

5% при предплащане за 6 месеца – 57.00 лева (с ДДС)

10 % при предплащане за 12 месеца – 108.00 лева (с ДДС)

7. Цена за прилагане на принудителна административна мярка „принудително задържане“ на ППС, чрез използване на техническо средство тип „скоба” – 20.00 лева с ДДС и 1.00 лев с ДДС/час, за времето през което ППС е престоявало в зона за платено паркиране.

8. Цена за прилагане на принудителна административна мярка „Принудително преместване“ на пътно превозно средство (репатриране) – 50.00 лева с ДДС. Наказателен паркинг – 2.00 лева с ДДС/час (за всеки започнат час).