Адрес: гр. Габрово,кв. Бичкиня,

ул. „Никола Балканеца” № 24

Директор: Стефка Денева

Тел.: 066 804 221

Работно време директор: 08,00 ч. - 16,30 ч.

E-mail: dq_1june@gabrovo.bg

Работно време ДЯ "1-ви юни": 06,00 ч. - 19,00 ч.

Детска ясла „1– ви юни“ е открита на 03.06.1975 г. Тя е разположена в просторен двор, с богата зеленина и много цветя.В своята 40 годишна история ДЯ „1-ви юни“ е с утвърдени традиции в отглеждането и възпитанието на деца от най-ранна детска възраст. Старанието на екипа е насочено към опазване и укрепване здравето на децата, развитие на основни двигателни и речеви умения, системно изграждане на хигиенни навици, самостоятелност и разширяване представите на децата за околната среда и природата, възпитание на уважение и любов към семейството и хората, естетично възпитание.Нашият девиз е: „Аз съм добро дете, аз съм ценено дете“.

За тях се грижи висококвалифициран персонал от медицински сестри, детегледачки и педагог.

През 2012/2013 г. се извърши основен ремонт на сградата, дворните площи и детските площадки, което допринесе за значително подобряване на отглеждането на децата в яслата.