Адрес: гр. Габрово,

ул. „Христо Смирненски” № 40

ВрИД: Боряна Димитрова 

Тел.: 066 804 911

Работно време директор: 08,00 ч. - 16,30 ч.

E-mail: dqslaveiche@mail.bg

Работно време ДЯ "Славейче": 06,00 ч. - 19,00 ч.

Яслата е открита на 06.11.1979 год. като детска ясла № 11, от 2001 год. е преименувана на Детска ясла „Славейче“.

В яслата функционират 5 групи с 95 легла

За децата се грижат медицински специалисти, педагог, детегледачки и друг помощен персонал с нужната квалификация и голям опит. Яслата разполага с богата материална база, съобразена със съвременните изисквания за отглеждане на деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. Храната се приготвя в яслата по рецепти и ръководство за внедряване на здравословни принципи в организираното хранене на деца от 0 до 3- годишна възраст, утвърдено от Министерство на здравеопазването.

Детската ясла разполага с физкултурен салон, който се ползва ежедневно и  просторна зала за развлечения.