Новини


Вижте всички новини


9 август 2012

Екипът на ОИЦ – Габрово се разшири с още един експерт за месец

Кавалер в дамския екип на ОИЦ – Габрово
31 юли 2012

ОИЦ – Габрово проведе информационна среща с бизнеса в Трявна

10 юли 2012

Габрово - първенец в Северен централен район

2 юли 2012

Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“

21 юни 2012

Децата от клуб „Социални умения“ посетиха ОИЦ – Габрово

20 юни 2012

Ден на отворените врати по ОПРЧР събра стотици жители и гости на гр. Габрово

20 юни 2012

Засилен интерес към предстоящата схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Актуални обяви за набиране на проектни предложения към 13 юни 2012 г.

12 юни 2012

Възможности за развитие на бизнеса представя Областен информационен център – Габрово в Севлиево

12 юни 2012

50 милиона лева безвъзмездна финансова помощ за „Енергийно обновяване на българските домове“