На 29 май 2012 г. заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и неговият екип представиха в Габрово проекта „Енергийно обновяване на българските домове”.

     

Събитието беше организирано съвместно с Областен информационен център – Габрово. Вратите на центъра са отворени за всеки, който иска да получи информация и отговори на въпроси, свързани с възможностите на Оперативните програми в България.

Дискусията беше открита от кмета на Община Габрово Таня Христова. Тя декларира готовността на Общината да подкрепи и да съдейства на притежателите на етажна собственост в процеса на енергийно обновяване на техните домове. Увери, че институцията ще има грижата да облагороди междублоковите пространства на всяко сдружение, което участва в проекта.

На срещата стана ясно, че проектните предложения ще бъдат приемани в Министерство на регионалното развитие и благоустройството от 1 юли 2012 г., а в процеса на оформяне на документацията и всички съпътсващи процедури, сдруженията на собствениците ще бъдат подпомагани от избрани регионални мениджъри.

За гражданите, които нямат възможност със собствени средства да финансират обновяването, Министерството е създало Фонд за жилищно обновяване чрез Корпоративна търговска банка. Фондът ще предоставя кредити на преференциални условия, а именно - ОЛП плюс 6,5 % годишна лихва.

Събитието предизвика широк обществен интерес. Пред гражданите заместник-министър Нанков изрази своята благодарност към присъстващите и насърчи габровци да се участват в проекта.

ОИЦ е създаден по проект на Община Габрово № 0060-ОГО-3.3. „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, договор с регистрационен номер BG161PO002-3.3.02-0006-C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.