27 октомври 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Снежана Сидерова

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Първан Димитров

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Богомил Белчев

1 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

1 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

28 юли 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

28 юли 2017

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

28 юли 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 юли 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 юни 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 юни 2017

Отговор на питане на г-н Нешо Симеонов

30 юни 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров