1 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

28 юли 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

28 юли 2017

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

28 юли 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 юли 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 юни 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 юни 2017

Отговор на питане на г-н Нешо Симеонов

30 юни 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

30 юни 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 май 2017

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

26 май 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 май 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 май 2017

Отговор на питане на г-н Петър Петров

28 април 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 април 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

28 април 2017

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

31 март 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 март 2017

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

31 март 2017

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова