1 юли 2016

Отговор на питане на г-н Нешо Филипов

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

27 май 2016

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

27 май 2016

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

27 май 2016

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 май 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-н Любомир Линков

3 май 2016

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

3 май 2016

Отговор на питане на г-н Петър Петров

1 април 2016

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 април 2016

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 април 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

Отговор на питане на г-жа Марияна Кръстева

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

30 декември 2015

Отговор на питане на ГД "ДНЕС - общество срещу произвола " -Габрово и Инициативен комитет на граждани от м.Шенини