27 юли 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 юли 2018

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

27 юли 2018

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

29 юни 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 юни 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 юни 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

29 юни 2018

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 юни 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 юни 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

30 март 2018

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 март 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

30 март 2018

Отговор на питане на г-н Нешо Симеонов

30 март 2018

Отговор на питане на г-жа Донка Статева

30 март 2018

Отговор на питане на г-жа Цветанка Пазвантова

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-н Иван Кирилов

22 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева