26 октомври 2018

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 август 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

31 август 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

27 юли 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 юли 2018

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

27 юли 2018

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

29 юни 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 юни 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 юни 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

29 юни 2018

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 юни 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

1 юни 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева