28 ноември 2014

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-н Николай Лазаров

28 ноември 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

24 октомври 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

24 октомври 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

24 октомври 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-н Николай Лазаров

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-н Пенчо Пенчев

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

26 Септември 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 август 2014

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

29 август 2014

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

29 август 2014

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

29 август 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

29 август 2014

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

30 юли 2014

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

Отговор на питане на г-н Добромир Валачев