22 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

22 декември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

1 декември 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 декември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Влаев

1 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

1 декември 2017

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

27 октомври 2017

Отговор на питане на г-н Първан Димитров

27 октомври 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

27 октомври 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Снежана Сидерова

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Първан Димитров

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

29 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Богомил Белчев

1 Септември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров