30 март 2018

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

30 март 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

30 март 2018

Отговор на питане на г-н Нешо Симеонов

30 март 2018

Отговор на питане на г-жа Донка Статева

30 март 2018

Отговор на питане на г-жа Цветанка Пазвантова

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

23 февруари 2018

Отговор на питане на г-н Иван Кирилов

22 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

22 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

22 декември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

1 декември 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 декември 2017

Отговор на питане на г-н Николай Влаев

1 декември 2017

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

1 декември 2017

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

27 октомври 2017

Отговор на питане на г-н Първан Димитров

27 октомври 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров