28 март 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

7 февруари 2014

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

7 февруари 2014

Отговор на питане на г-н Иван Николов

7 февруари 2014

Отговор на питане на г-н Митко Лилов

20 декември 2013

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

20 декември 2013

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

20 декември 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

20 декември 2013

Отговор на питане на г-н Иван Николов

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Иван Николов

25 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Любомир Борисов

24 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Иван Николов

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Красимир Ташев

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
24 ноември 2013

Отговор на питане на г-н Никола Данчев

от заседание на Общински съвет Габрово, проведено на 26.09.2013 г.
27 Септември 2013

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

27 Септември 2013

Отговор на питане на г-жа Венка Стефанова