28 април 2017

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 април 2017

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

28 април 2017

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

31 март 2017

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 март 2017

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

31 март 2017

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

31 март 2017

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

31 март 2017

Отговор на питане на г-н Иван Кирилов

24 февруари 2017

Отговор на питане на г-н Иван Кирилов

24 февруари 2017

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

27 януари 2017

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

23 декември 2016

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

23 декември 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

23 декември 2016

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

23 декември 2016

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

23 декември 2016

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 ноември 2016

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 ноември 2016

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

25 ноември 2016

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

28 октомври 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова