23 декември 2016

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 ноември 2016

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

25 ноември 2016

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

25 ноември 2016

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

28 октомври 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

3 октомври 2016

Отговор на питане на г-н Борис Симеонов Борисович

26 август 2016

Отговор на питане на г-н Петър Петров

26 август 2016

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

26 август 2016

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 август 2016

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 август 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

26 август 2016

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

29 юли 2016

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

29 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

29 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Павлина Пенчева

1 юли 2016

Отговор на питане на г-н Нешо Филипов

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

1 юли 2016

Отговор на питане на г-жа Лена Енева