21 декември 2018

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-жа Мариана Кръстева

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-н Първан Димитров

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

28 Септември 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 август 2018

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

31 август 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

31 август 2018

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева