1 март 2019

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

1 март 2019

Отговор на питане на г-жа Светла Начева

1 март 2019

Отговор на питане на г-жа Даринка Генчева

1 март 2019

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

1 март 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 март 2019

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

1 февруари 2019

Отговор на питане на г-жа Десислава Петрова

1 февруари 2019

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

1 февруари 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

1 февруари 2019

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

21 декември 2018

Отговор на питане на г-жа Милка Петрова

21 декември 2018

Отговор на питане на г-жа Маргарита Мънчева

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-жа Мариана Кръстева

30 ноември 2018

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-н Първан Димитров

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 октомври 2018

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов