26 Септември 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

29 август 2019

Отговор на питане на г-н Богомил Белчев

29 август 2019

Отговор на питане на г-н Първан Димитров

29 август 2019

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

29 август 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

29 август 2019

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

26 юли 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

26 юли 2019

Отговор на питане на г-н Николай Петков

26 юли 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

26 юли 2019

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

27 юни 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

27 юни 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

31 май 2019

Отговор на питане на г-жа Пепа Сомлева

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Николай Григоров

31 май 2019

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Илко Илиев

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Ивелин Стоянов

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Веселин Данчев

31 май 2019

Отговор на питане на г-н Богомил Белчев