30 декември 2015

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

4 декември 2015

Отговор на питане на г-жа Миглена Пройнова

18 Септември 2015

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

18 Септември 2015

Отговор на питане на г-н Николай Косев

18 Септември 2015

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

18 Септември 2015

Отговор на питане на г-жа Лена Енева

18 Септември 2015

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

28 август 2015

Отговор на питане на г-н Виктор Спасов

Отговор на питане на г-н Иван Николов

28 август 2015

Отговор на питане на г-жа Детелина Венкова

28 август 2015

Отговор на питане на г-жа Мариела Пеева

28 август 2015

Отговор на питане на г-жа Даниела Георгиева

28 август 2015

Отговор на питане на г-жа Стилияна Тинчева

28 август 2015

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

28 август 2015

Отговор на питане на г-жа Кристина Сидорова

31 юли 2015

Отговор на питане на г-н Димитър Димитров

31 юли 2015

Отговор на питане на г-н Валерий Василев

31 юли 2015

Отговор на питане на г-н Рачо Шейтанов

31 юли 2015

Отговор на питане на г-жа Диана Гатева

31 юли 2015

Отговор на питане на г-жа Лена Енева