В община Габрово има зали, подходящи  за провеждането на конференции, семинари, презентации, пресконференции, работни  и творчески срещи, обучения, представяния на книги, прожекции, камерни концерти и спектакли.

зала "Възраждане"

Дом на Културата "Емануил Манолов"

Художествена Галерия "Христо Цокев"

Драматичен театър "Рачо Стоянов"

музей "ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА"

Държавен куклен театър

Община Габрово

Регионален исторически музей

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов"

Музей на архитектурно-исторически резерват „Боженци“

Етнографски музей на открито „Етър“

Национален музей на образованието