Адрес, телефон, лице за контакт:

Ул. Николаевска № 10
Захаринка Ангелова – касиер
Тел.: 066 809 767

Брой седящи места:  Зала за събития: 70

Предназначение:

Изложби, конференции, творчески срещи, камерни концерти, камерни спектакли и прожекции.

Прилежащи помещения:

1 фоайе

Такса наем:

1. Ползване на зала с техническо оборудване – 80 лв. за 1 час.
2. Ползване на зала  без техническо оборудване – 50 лв. за 1 час.
За прояви на политически партии и организации - 1.5 пъти съответните цени.

Технически възможности:

1. Озвучителна система;
2. Прожекционна техника.

 

 

 

Община Габрово Регионална библиотека „Априлов-Палаузов"