Адрес, телефон, лице за контакт:

Пл. Възраждане № 3
инж. Тотьо Тотев
гл. експерт в отдел АО, МТО и ОМП
Тел.: 066 818 302;
0887 323 635

Брой седящи места: Ритуална зала: 100

Предназначение:

Обучения, работни и бизнес  срещи, пресконференции, сватби.

Такса наем:

1. С ползване на техническо оборудване – 80 лв. за 1 час;
2. Без ползване на техническо оборудване – 60 лв. за 1 час.
3. За прояви на политически партии и организации – 100 лв. за 1 час.
4. За прояви на бюджетни структури - второстепенни разпоредители с бюджет към
Община Габрово и на държавните училища на територията на общината, е
безплатно.

Технически възможности:

1. Мултимедия;
2. Екран;
3. Флипчарт;
4. Бяла дъска.

Брой седящи места: Заседателна зала /трети етаж/: 30

Предназначение:

Работни и бизнес  срещи, пресконференции.

Такса наем:

1. С ползване на техническо оборудване – 40 лв. за 1 час;
2. Без ползване на техническо оборудване – 30 лв. за 1 час.
3. За прояви на бюджетни структури - второстепенни разпоредители с бюджет към
Община Габрово и на държавните училища на територията на общината, е
безплатно.

Технически възможности:

1. Мултимедия;
2. Флипчарт;
4. Бяла дъска.

 

 

Държавен куклен театър Регионален исторически музей