Адрес, телефон, лице за контакт:

ул. Св. Св. Кирил и Методий № 11
Снежана Трайчева – гл. счетоводител
Тел.: 066 809 051;
0878 146 035

e-mail: dkt_gabrovo@abv.bgГоляма зала

Брой седящи места: Голяма зала: 100

Прилежащи помещения:

Озвучителна и осветителна кабина.

Предназначение:

Театрални представления, конференции, творчески срещи, камерни концерти, камерни спектакли.

Такса наем:

1. Зимен период – 80 лв. за 1 час.
2. Летен период – 50 лв. за 1 час.

Технически възможности:

1. Озвучителна система;
2. Осветителна система;
3. Чиги за окачване и декор в Голямата зала.

 

Брой седящи места: Камерна зала: 50

Прилежащи помещения:

Озвучителна и осветителна кабина

Предназначение:

Конференции, творчески срещи, камерни концерти, камерни спектакли.

Такса наем:

1. Зимен период – 50 лв. за 1 час.
2. Летен период – 30 лв. за 1 час.

Технически възможности:

1. Озвучителна система;
2. Осветителна система.
 
 

 

музей "ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА" Община Габрово