Адрес, телефон, лице за контакт:

гр. Габрово, пл. Възраждане, п.к. 268
Елена Назърова
Тел. : 066/ 805 331, 0879 450498,

e-mail: apripal@abv.bg

 

Брой седящи места: 385

 

Прилежащи помещения:

1 фоайе.
 

Предназначение:

Театрални постановки, концерти, фестивали

 

Технически възможности:

1.Озвучителна система;
2. Осветителна система;
3. Декори.

 

 

 

 

 

 

 

 

Художествена Галерия "Христо Цокев" музей "ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА"