Адрес, телефон, лице за контакт:

Ул. „Кирил и Методий“ № 10
Николай Георгиев – екскурзовод
Тел.: 066 803 002

Брой седящи места:  Зала „Проф. Минчо Минчев“: 160

Предназначение:

Конференции, изложби, творчески срещи, камерни концерти.

Прилежащи помещения:

1 гримьорна
2 съблекални

Такса наем:

  1. 50 лв. за 1 ч.
  2. 70 лв. за 2 ч.
  3. 120 лв. за 4 ч.
  4. 150 лв. за 8 ч.

Технически възможности:

  1. Роял – 2 бр.;
  2. Озвучителна уредба;
  3. Мултимедия.

Брой седящи места: Зала „Проф. Кънчо Цанев“: 120

Предназначение:

Изложбена зала

Такса наем:

1.    50 лв. за 1 ч.
2.    70 лв. за 2 ч.
3.   120 лв. за 4 ч.
4.   150 лв. за 8 ч.

 

 

Брой седящи места:  Малка зала: 20

Предназначение:

Творчески срещи

Такса наем:

1. 20 лв. за 2 ч.
2. 50 лв. за 8 ч.

 

 

 

 

Брой седящи места:  Зала „Япония“: 80

Предназначение:

Творчески срещи

 

 

Такса наем:

1.     50 лв. за 1 ч.
2.     70 лв. за 2 ч.
3.    120 лв. за 4 ч.
4.    150 лв. за 8 ч.
 
Ползване на зали за прояви  на политически партии и организации – 1.5 пъти съответните цени.
Ползване на техническо оборудване при наем на зала:
Мултимедия – 10 лв. за 1 ч.
Озвучителна уредба – 10 лв. за 1 ч.
Ползване на зали за:
1. Прояви на бюджетни структури – второстепенни разпоредители с бюджет към Община Габрово и държавни училища от община Габрово;
Организиране на изложби и концерти от детски школи по изкуства, действащи на територията на община Габрово:
За 2 часа - 20 лв.
За 8 часа - 50 лв.
 
 
 

 

 
 
 
Дом на Културата "Емануил Манолов" Драматичен театър "Рачо Стоянов"