Адрес, телефон, лице за контакт:

Пл. Възраждане № 5
Николай Тотев – Организатор
Тел. 0882 661 766
Отдел „Култура и туризъм“ Община Габрово
Тел. 066 818 309

Брой седящи места: 395

зала Възраждане на живо

Параметри на сцената:

1.Ширина на аванса – 11 м.
2. Ширина на дъното – 9 м.
3. Дълбочина – 9 м.
4. Височина – 4.80 м.

Прилежащи помещения:

3 гримьорни
2 фоайета

Предназначение:

Конференции, творчески срещи, конгресни и бизнес събития, симфонични и камерни концерти, камерни спектакли и кино прожекции.
Прилежащи помещения: 3 гримьорни, 2 фоайета

Такса наем:

1. Шоу спектакли, концерти, театрални спектали, кинопрожекции, конгреси, симпозиуми, бизнес мероприятия – 240 лв. (с включен ДДС) за 1 час.
2. Прояви на политически партии и организации  – 360 лв. (с включен ДДС) за 1 час.
3. Прояви на държавни бюджетни структури, неправителствени   организации в обществена полза, читалища и самодейни формации – 48 лв. (с включен ДДС) за 1 час.
4. Репетиции – 12 лв. (с включен ДДС) за 1 час.
5. Прояви на бюджетни структури - второстепенни разпоредители с бюджет към
Община Габрово и на държавните училища на територията на общината, е
безплатно.

Технически възможности:

1. Озвучителна система
2. Прожекционна техника
3. Роял
 
Дом на Културата "Емануил Манолов"