1 юли 2013, 08:25

Заседание на надзорната комисия за водния цикъл

Понеделник, 1 юли 2013 г., 14:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
14 юни 2013, 08:15

Започва реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води

С 23 млн. лв. по програма „Околна среда” Община Габрово ще подобри състоянието на амортизираното съоръжение
1 ноември 2012, 08:03

Стартира и последният договор за строителство от водния проект

Община Габрово и „Чиста вода Габрово 2012“ подписват за ПСПВ