Във връзка със състоялото се на 4 юни 2012 г. в Ритуална зала на Община Габрово подписване на първия договор за строителство в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”, Община Габрово кани всички заинтересовани страни от местната общност – граждани, медии, институции и представители на бизнеса на публично представяне на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово. Срещата ще се проведе днес от 17.30 часа в зала "Възраждане". На нея обществеността ще има възможност, в присъствието на кмета на Община Габрово, звеното за изпълнение на проекта, избраната строителна фирма и екипа на строителния надзор да получи изчерпателна и подробна информация относно териториалния обхват на инвестиционната програма, нейната стойност и времетраене, като специално внимание ще бъде обърнато на инвестиционните намерения на Община Габрово по отношение на съвместяване на инвестициите във ВиК мрежата с допълнителни благоустроителни мероприятия по възстановяването на улични настилки в тяхната цялост в критичните участъци от града.

На срещата звеното за изпълнение на проекта ще представи основните комуникационни инструменти, посредством които обществеността ще има възможност за достъп до актуална информация и ежедневно проследяване напредъка на строителния процес.

Вашето присъствие е важно за нас. Очакваме Ви!

 

Реконструкция на булевард „Трети март”
8 юни 2012
Дискусия на тема „Младите хора и наркотиците”
12 юни 2012