Дискусия на тема „Младите хора и наркотиците” ще се проведе на 13 юни,  сряда, от 15 часа в Парк-хотел Дряново. В нея ще участват три отбора - доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово и представители на новосформираните екипи по превенция на наркоманиите от Дряново и Трявна.

Дискусията се организира и провежда в рамките на проект „Живей в реалността”, реализиращ се от Младежки клуб „Българи” – Дряново и Община Габрово, с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2011 – 2015 г.