На 11 юли в зала Възраждане се състоя публично представяне на  първия етап от строителството в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово". На нея звеното за изпълнение на проекта и избраната строителна фирма представиха подробна информация относно териториалния обхват на инвестицията, нейната стойност и времетраене, както и непосредствените задачи, свързани със старта на строителния процес.

На срещата бяха представени и основните комуникационни инструменти, посредством които обществеността ще има възможност за достъп до актуална информация и ежедневно проследяване напредъка на работата на терен. Специално внимание бе обърнато на разработения от общината специализиран визуализиращ софтуер, базиран на географско – информационна система, с възможност за представяне на конкретните строителни работи на ниво улица, имот и сграден фонд.

Ръководителят на строителния екип заяви готовност за стартиране на строителни дейности на първия етап в началото на месец юли. До тогава ще бъдат подготвени документите на строителя за одобрение от строителния надзор, в т.ч. план за безопасност и здраве, план за опазване на околната среда, подробен план за временна организация на движението по участъци. Строителните дейности ще започнат съгласно изискванията на Община Габрово с обезпечаване на връзките между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по „Баев“ и „Горнокрайски“ мост, след което ще се продължи с 6-ти участък. Предвижда се работа успоредно на 2 - 3 улици съгласно направената организация на движение. Работната програма следва да се разработи по гъвкав начин, за да може да се отговори адекватно на предизвикателствата, свързани с липсата на пълен кадастър и напълно нанесени подземни комуникации.

До няколко седмици се очаква да бъдат избрани и строителните фирми за другите два етапа на линейната част на проекта.

Презентация на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"

Дискусия на тема „Младите хора и наркотиците”
12 юни 2012
„Кецове” открива днес София Филм Фест
14 юни 2012