Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще бъдат в Габрово на 13 юли. Заедно с кмета на града Таня Христова те ще участват в церемония по случай началото на строителните дейности от Интегриран проект за водния цикъл. Събитието е насрочено за 16 часа на централната улица „Априловска”, в близост до Национална Априловска гимназия.

Сред гостите ще бъдат министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, директорът на Агенция по обществени поръчки Миглена Павлова, Христо Христов от представителството на Европейската комисия в България, експерти от държавни и общински институции.

Реалните строително-ремонтни дейности от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово започнаха на 2 юли 2012 г. с изпълнението на Подобект 6 „Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост”. Строителството на първия етап е разделено на две части, като последователно ще бъдат изпълнени девет подобекта на различни места в града.

Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Стойността на договора с пловдивската фирма „Драгиев и Ко” ООД възлиза на 13 864 065.35 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга”. В обхвата му са включени всички необходими дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, изготвени работни проекти и количествени сметки.

Малко по-рано, от 15.30 часа, в зала „Възраждане” ще бъде представен видео материал за проекта. Преди него, министър Нона Караджова заедно с кметовете на Габрово и Трявна, ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”. Продължителността му ще бъде 34 месеца, а периодът на експлоатация на новоизграденото съоръжение – 30 години. С обща сума за подготовка и строителство от близо 26,5 милиона лева, проектът за регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово е вторият голям инфраструктурен проект на територията на общината, след този за интегрирания воден цикъл.

На 14 и 15 юли, събота и неделя, министрите Томислав Дончев и Нона Караджова ще се включат във фестивала Узана Поляна Фест”, посветен на практиките за устойчиво развитие и приложение на зелени идеи. Двамата министри ще приветстват участниците и гостите на форума и ще участват в церемониите по награждаване на победителите в различните конкурси.