Церемония по подписване на четвърти договор за строителство в рамките на водния проект на града се състоя днес в Ритуална зала на Община Габрово.  Кметът госпожа Таня Христова и фирма "Станилов" ООД с управител господин Георги Станилов поеха съвместен ангажимент за реализиране на едно изключително сериозно договорно отношение. Този договор задължава през следващите близо две години на територията на град Габрово да се изпълнят ремонтни дейности по ВиК мрежата на стойност  близо 15 милиона лева. Това означава една стратегическа инвестиция пряко в повишаване на стандарта на живот на габровци в Централна градска част, кварталите Лъката и Камъка.

Този строителен договор обхваща една отделна, териториално обособена част от града, но той е естествено продължение на ангажиментите, поети от юни месец насам, когато бе подписан първият строителен договор в рамките на проекта. До този момент реално договорените с фирми – изпълнители средства в Габрово за екологична водна инфраструктура възлизат на общо близо 60 милиона лева.  Вече се изпълняват ремонтните дейности по етапи 1 и 3 от ВиК мрежата, както и стартира проектирането на пречиствателната станция за отпадъчни води. До броени ще бъде подписан и договорът за реконструкция на пречиствателната станция за питейни води.

 

В очакване на „Смешен филм фест 3”
19 октомври 2012
Весел четвъртък с Весел в Дома на хумора и сатирата
22 октомври 2012