Снимка на новина 3436
15 май 2014, 09:19

Първият участък от улица Николаевска е с нова асфалтова настилка

        Възстановена е асфалтовата настилка по цялата ширина на пътното платно на улица Николаевска, в участъка ул
Снимка на новина 3305
1 април 2014, 08:49

Асфалтирана е и горната част на ул. "Васил Друмев"

      Възстановена е асфалтовата настилка по цялата ширина в горната част на улица "Васил Друмев", след подмяната на водопровода, в рамките на проекта за водния цикъл
Снимка на новина 3215
17 февруари 2014, 16:55

Напредък на реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води

Реконструкцията на станцията се изпълнява от ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГБС – БИОГЕСТ- ГАБРОВО и включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване
Снимка на новина 3052
29 ноември 2013, 15:30

Завършена е новата помпена станция на квартал Стефановци

      Завършени са новите помпена станция, тласкател и напорен водоем на кв