23 Септември 2013, 14:12

Община Габрово ще модернизира пречиствателната станция за питейни води

С 12.5 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда” Община Габрово ще модернизира пречиствателната станция за питейни води
13 август 2013, 14:40

Таня Христова: Тази инвестиция е многократно премислена

          „Тази инвестиция е многократно премислена