23 февруари 2017, 11:15

Проект на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

В рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, е разработен проект на  Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023
15 февруари 2017, 12:19

Промяна в ръководството на ОП „Благоустроявяне“

Във връзка с промяната в ръководството на ОП „Благоустроявяне“, Община Габрово информира, че г-жа Хилда Цвъркалева е пожелала да бъде освободена от длъжността директор на ОП „Благоустрояване“ по взаимно съгласие. Молбата й е удовлетворена.
29 юли 2016, 16:39

Ранната превенция ключова за намаляване на риска и щетите от природни бедствия

Със 128 000 лв. са почистени 11 участъка от коритата на Янтра, Синкевица и Паничарка
22 юли 2016, 16:37

Община Габрово представя резултатите от почистването на реките

Четвъртък, 28 юли 2016 г., 10:30 часа, заседателна зала на трети етаж в общинската администрация
22 юли 2016, 14:17

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие

Предстои благоустрояване на парк „Колелото“, реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ и изграждане на Източна градска улица - четири габровски фирми са сред изпълнителите