23 февруари 2017, 11:15

Проект на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

В рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, е разработен проект на  Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023
15 февруари 2017, 12:19

Промяна в ръководството на ОП „Благоустроявяне“

Във връзка с промяната в ръководството на ОП „Благоустроявяне“, Община Габрово информира, че г-жа Хилда Цвъркалева е пожелала да бъде освободена от длъжността директор на ОП „Благоустрояване“ по взаимно съгласие. Молбата й е удовлетворена.
29 юли 2016, 16:39

Ранната превенция ключова за намаляване на риска и щетите от природни бедствия

Със 128 000 лв. са почистени 11 участъка от коритата на Янтра, Синкевица и Паничарка
22 юли 2016, 16:37

Община Габрово представя резултатите от почистването на реките

Четвъртък, 28 юли 2016 г., 10:30 часа, заседателна зала на трети етаж в общинската администрация
22 юли 2016, 14:17

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие

Предстои благоустрояване на парк „Колелото“, реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ и изграждане на Източна градска улица - четири габровски фирми са сред изпълнителите
1 март 2016, 14:12

„Красива България“ одобри проект на Община Габрово за ДЯ „Славейче“

С близо 300 хил. лв. ще бъдат благоустроени дворните площи
19 януари 2016, 10:52

Община Габрово с проект за ДЯ „Славейче“ по „Красива България“

Община Габрово кандидатства по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“ за благоустрояване на дворните площи на детска ясла „Славейче“. Проектното предложение бе внесено за оценка в регионалното звено на програмата в гр. Стара Загора вчера. Планираният общ бюджет за обекта е 299 492 лева със срок за изпълнение в рамките на 2016 г.
5 декември 2015, 12:15

„Цветен град“ – пример за добро партньорство и за промяна на нагласи

Габрово може да бъде по-подреден, по-зелен и по-цветен с комплексни грижи, ефективно управление и осъзнатост в хората да опазват хубавото около тях. С тази убеденост участниците в публичното представяне на проект „Цветен град“ коментираха дейностите, инициативите и сътрудничеството с побратимената швейцарска община Тун.
27 ноември 2015, 12:04

Започна почистването на реките в Габрово

Започна почистването на реките Янтра, Синкевица и Паничарка в рамките на града. Дейностите се извършват от габровската фирма „Росстрой“ ЕООД, с която бе подписан договор на 6 ноември 2015 г., след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП.
7 октомври 2015, 12:20

Кампания за облагородяване на жилищни райони

Жителите на шест района в северната половина на гр. Габрово засадиха декоративни дръвчета, храсти и цветя в пространствата около домовете си на 3 октомври 2015 година.
2 октомври 2015, 15:23

Цветна кампания за облагородяване на жилищни райони

В рамките на проект PF 022-038 „Цветен град“, съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, е предвидено изпълнението на дейност Доброволческа цветна кампания.
23 Септември 2015, 09:31

ОДЗ „Ран Босилек“ в Габрово вече с нова детска площадка

ОДЗ  „Ран Босилек“ в Габрово вече може да се радва на нови съоръжения за игра на децата в дворните площи.
28 август 2015, 15:00

Приключи работата на втората група от звено „Озеленяване“ в град Тун

Успешно се проведе посещението на втората група работници на Звено „Озеленяване“, по дейност 3.2 Специализирано практическо обучение, проект „Цветен град“.
27 юли 2015, 08:13

Община Габрово представя проект за почистване на реките

Понеделник, 27 юли 2015 г., 10:30 часа, заседателна зала на трети етаж в общинската администрация