В кв. Трендафил 1 започнаха подготвителните дейности за ремонтните работи по ул. „Светло бъдеще“, които са част от благоустрояването на квартала. Общата стойност на инвестицията е 1 800 000 лв.

Предвиден е основен ремонт на уличната инфраструктура - по улиците „Светло бъдеще“ и „Хризантема“, включително обслужващи улици на междублокови пространства.

Основните видове строителни дейности в квартала включват: подсилване, ремонт или направа на нова трошенокаменна пътна основа и асфалтиране на улици; направа на тротоарни настилки; монтаж и демонтаж на пътни и градински бордюри; отводняване; допълване на съществуващи канализации с нови дъждовни клонове; допълване на съществуващата мрежа на уличното осветление; изграждане на една детска площадка.

На 29 май Министерският съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на Община Габрово на стойност 4 млн. лева за ремонт и благоустрояване на улици, тротоари, междублокови пространства, укрепване и отводняване на инфраструктурни обекти в града, както и за ремонт на общинска пътна мрежа и улици в селата.

Средствата ще бъдат вложени в благоустрояване на кв. Трендафил 1 / на обща стойност 1 800 000 лв./; в ремонт на улици в габровски квартали на обща стойност 1 700 000 лв., както и в ремонти на участъци от общинската пътна мрежа и улици в габровските села, на стойност 500 000 лв.

Повече снимки от старта на строителните дейности в кв. Трендафил 1 на фейсбук страницата на Община Габрово.