Приключи реконструкцията на ул. „Димитричка Костова“. Изградена е нова отводнителна система по улицата. 

Предстоят довършителни работи по тротоарните настилки в обхвата на реконструкцията.

Повече снимки от "Димитричка Костова“ на фейсбук страницата на Община Габрово.