23 февруари 2017, 11:15

Проект на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

В рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, е разработен проект на  Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023
15 февруари 2017, 12:19

Промяна в ръководството на ОП „Благоустроявяне“

Във връзка с промяната в ръководството на ОП „Благоустроявяне“, Община Габрово информира, че г-жа Хилда Цвъркалева е пожелала да бъде освободена от длъжността директор на ОП „Благоустрояване“ по взаимно съгласие. Молбата й е удовлетворена.
29 юли 2016, 16:39

Ранната превенция ключова за намаляване на риска и щетите от природни бедствия

Със 128 000 лв. са почистени 11 участъка от коритата на Янтра, Синкевица и Паничарка
22 юли 2016, 16:37

Община Габрово представя резултатите от почистването на реките

Четвъртък, 28 юли 2016 г., 10:30 часа, заседателна зала на трети етаж в общинската администрация
22 юли 2016, 14:17

Община Габрово първа с одобрен проект за градско възстановяване и развитие

Предстои благоустрояване на парк „Колелото“, реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ и изграждане на Източна градска улица - четири габровски фирми са сред изпълнителите
1 март 2016, 14:12

„Красива България“ одобри проект на Община Габрово за ДЯ „Славейче“

С близо 300 хил. лв. ще бъдат благоустроени дворните площи
19 януари 2016, 10:52

Община Габрово с проект за ДЯ „Славейче“ по „Красива България“

Община Габрово кандидатства по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“ за благоустрояване на дворните площи на детска ясла „Славейче“. Проектното предложение бе внесено за оценка в регионалното звено на програмата в гр. Стара Загора вчера. Планираният общ бюджет за обекта е 299 492 лева със срок за изпълнение в рамките на 2016 г.
5 декември 2015, 12:15

„Цветен град“ – пример за добро партньорство и за промяна на нагласи

Габрово може да бъде по-подреден, по-зелен и по-цветен с комплексни грижи, ефективно управление и осъзнатост в хората да опазват хубавото около тях. С тази убеденост участниците в публичното представяне на проект „Цветен град“ коментираха дейностите, инициативите и сътрудничеството с побратимената швейцарска община Тун.