Община Габрово кандидатства за финансиране чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с 9 проектни предложения за селата и 2 за града.

Проектите са част от националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на Министерството на околната среда и водите. Те са свързани с изграждане на зони за отдих, почистване и облагородяване на общински терени. Общата стойност на подадените заявления е 119 932.20 лв.

Предложени са кътове за отдих в селата Враниловци, Гъбене, Дебел дял, Драгановци, Златевци, Райновци, Чарково, Яворец и Янковци. Включено е обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих на ул. „Свищовска“ в Габрово.

За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв., като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 19 414.61 лв. кандидатстват също местните детски и учебни заведения. Подадени са проекти от училищата „Ран Босилек“ и „Райчо Каролев“, както и от детските градини „Радост“ и „Дъга“. Те могат да получат до 5 000 лв., за да реализират своите инициативи.

Целта на дейностите е повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Одобрените проекти ще бъдат обявени до края на месеца в интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/, кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

На снимката: Детска площадка на ул. „Петър Михов“, обновена по ПУДООС през 2020 г.

Участвайте в планирането на следващите 7 години на Габрово
5 февруари 2021
Жълт код за вятър
8 февруари 2021