Планирането на новия 7-годишен период от развитието на община Габрово предстои да се случи в следващите месеци. Участието на гражданите е от изключително значение за правилния подход в планирането и идентифицирането на приоритетите за развитие.

Във връзка с разработването на своя план за интегрирано развитие Община Габрово отправя покана към жителите на общината и всички заинтересовани страни да се включат в анкетно проучване, чрез което да дадат своето мнение за бъдещото развитие на нашата територия.

Линк към анкетата: https://bit.ly/2MvEsOe

Целта на проучването е, базирайки се на общественото мнение, да обобщи приоритетите за развитие на общината, да набележи предстоящи проекти и инвестиции и да уточни към какво да бъдат насочени усилията за новия програмен период. Анкетите са напълно анонимни, а резултатите ще бъдат представени само в обобщен вид.

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ГАБРОВО 2021-2027!

РБ „Априлов – Палаузов” получи дарение от Институт „Отворено общество” – София
5 февруари 2021
Община Габрово внесе 11 проекта по ПУДООС
5 февруари 2021