Четири дъговидни пейки, изработени от ясен и прахово боядисана метална конструкция - последният детайл от реконструкцията на градината на Шиваров мост, бяха добавени днес. Пейките са разположени около паметника на капитан дядо Никола.

Градината беше обновена в края на 2019 г. от ОП „Благоустрояване“ като основните дейности включиха изграждане на поливна система и алейно осветление. Зелените площи бяха насипани с почва, подравнени, оформени с лехи с декоративна растителност, основно затревени. Реновирането на терена продължи с цялостно обновяване на съществуващата детска площадка, поставяне на нова паркова мебел и основно почистване на паметника.

Проектът и изпълнението е извършено под ръководството на ОП „Благоустрояване“.