Във връзка с нарастващата заболеваемост в област Габрово и с цел овладяване развитието на епидемичната ситуация от Covid-19, директорът на РЗИ - Габрово издава заповед, с която се преустановяват посещенията след 22:30 часа в заведенията за обществено хранене, а в търговските обекти се въвежда коридор за лица над 60 годишна възраст в часовия пояс от 8:30 до 10:30 часа.

Ограниченията влизат в сила от 7 до 30 ноември 2020 г.

С пълния текст на заповедта може да ес запознаете тук.