Благоустрояването на дворните площи в детска градина „Младост“ ще бъде реализирано по „Красива България“. Решението е на Управителния съвет на програмата от 5 февруари 2021 г.

Общата стойност на проекта е 350 816 лв. Безвъзмездната субсидия е 119 979 лв., а останалите средства са от общинския бюджет. Обектът беше предлаган за финансиране през последните две години.

Предвидено е обособяване на пет тематични площадки за игра, люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, учене и други. Включено е обзавеждане със съоръжения, настилки, паркова мебел.

Ще бъдат монтирани ледлампи и система за видеонаблюдение, които сега липсват, както и облагородяване на прилежащите пространства.

Към момента в двора на детското заведение има 18 съоръжения, които не отговарят на наредбата за безопасността на площадките за игра. Идеята е цялостното обновяване да бъде в два етапа поради невъзможност за осигуряване на необходимия финансов ресурс. Дейностите са за първия етап от изпълнението.

Съгласно Националния план за действие по заетостта през 2021 г. част от работниците на обекта трябва да са безработни, за които ще бъдат създадени временни работни места. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Справка в регистъра на проект „Красива България“ сочи, че в кампания 2021 г. са подадени общо 97 предложения, като са одобрени 53. Предстои подписване на споразумение с Министерството на труда и социалната политика. Срокът за изпълнение е до края на месец ноември тази година.