Със свое писмо до Регионалните управления на образованието и директорите на образователни институции в областта, Министерство на образованието инициира проучване сред родителите, дали са съгласни децата им да бъдат изследвани с бързи антигенни тестове.

Целта на анкетата е да установи какви са нагласите, както и относителния дял на родители дали положително становище. Изследването, в последствие, ще е по желание и е свързано с протичащите към момента изследвания на педагогическия персонал в образователните институции, както и с възможността на Министерство на здравеопазването да осигури и проведе бързи антигенни тестове.